Herecký – pohybový workshop pro neslyšící účastníky

Vítejte ve workshopovém centru a magickém světě Švandova divadla!

Letos poprvé otevíráme Herecký – pohybový workshop pro neslyšící účastníky!

Na každé lekci bude přítomen tlumočník pro neslyšící.

22. a 29. 11. a 6. 12. 2017

vždy od 16 do 19 hod

Cena: 450,- Kč (za 3 setkání celkem)

Přihlašte se do 30. září na e-mail: snncr@snncr.cz.


Pro účast na této dílně nepotřebujete žádnou předchozí taneční ani fyzickou průpravu. 

 

Jednou z nejdůležitějších součástí hereckého projevu je práce s pohybem a gestem a propojení vnitřního světa s tělem.

Pomocí jednoduchých základních pohybových cvičení a etud se naučíme nenásilně objevovat vlastní tělo ve vztahu k prostoru a k hereckému partnerovi.

Dílna je zaměřena na vnímání vlastního těla v prostoru, objevování a rozšiřování možností našeho pohybu a gesta, vyjadřování pocitů tělem a sebepoznání skrze pohyb. Pomocí těla a gesta se naučíme nejen zprostředkovávat vlastní pocity a emoce, ale také skrze pohyb tvořit charakter a postavu, vytvářet dramatickou situaci a ucelené tvary – a to vše nenásilnou a hledající formou.

 

Přijďte s námi objevit možnosti vlastního těla a kouzlo jevištního pohybu!


workshop


Tlumočení zajišťuje Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR za finanční podpory MHMP. 

Dílna bude otevřena i účastníkům bez sluchového handicapu a bude koncipována tak, abychom mohli pracovat všichni společně.

Naše workshopové centrum je tu od roku 2005 a na základě různých proměn a hledání již několik let funguje v ustálené formě pod názvem Workshopy Švandova divadla. Nabízíme širokou škálu dílen vztahujících se k divadlu – a to ke všem jeho složkám. Nabízíme dílny herecké, pohybové, hlasové, fotografické a v neposlední řadě scénografické. 

Jsme otevřeni všem věkovým kategoriím a navštěvují nás jak účastníci, kteří divadlo neznají a chtějí jeho kouzlo objevit, tak lidé, kteří divadelní zkušenost již mají a u nás jen čerpají novou inspiraci a podněty.


Těšíme se na Vás!

Barbora Vackoválogo     logo   logo