Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století

Přednáška bude tlumočená do znakového jazyka!


Kdy: 19. 6. od 19 hod

Kde: Městská knihovna Praha, Mariánské náměstí 98, Praha 1 (malý sál)

Vstupné: 40 Kč

Přednáší PhDr. Pavlína Cermanová, Ph.D. a PhDr. Jakub Hrubý Ph.D.


slunce

Vzdálenosti ve světě 14. století byly větší než ty, které vnímá člověk dnes. Některé kontinenty o sobě ještě vzájemně nevěděly, komunikace byla otázkou týdnů, měsíců či let. Přesto je navýsost pozoruhodné zamyslet se, jak v jednotlivých částech světa v určitém okamžiku fungovaly vybrané fenomény. Tážeme se na otázku vytváření zdrojů panovnické autority stejně jako na teoretické koncepty, praxi a reprezentaci legitimity vládní moci.

Více než třem desítkám historiků, orientalistů, filologů a kulturních antropologů, kteří se dlouhodobě zabývají studiem dějin a kultur oblastí prostorově a myšlenkově velice vzdálených, se podařilo dát dohromady víceméně komplexní pohled na to, jak se legitimita moci formovala a vstupovala v platnost v různých paralelně existujících kulturních a politických systémech napříč kontinenty. 

 
Městská knihovna v Prazelogo     logo

Tlumočení do znakového jazyka zajišťuje Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.