Jihlava

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Vysočina, p.s.

Adresa: Úprkova 43406, 586 01 Jihlava
IČ: 709 55 751
Bankovní účet: 177048851/0300
Tel./fax: 567 300 247
E-mail: snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz

Ředitelka
Jiřina Kocmanová
tel: 702 022 535, kocmanova.j@snncr-vysocina.cz

Předsedkyně kontrolní komise
Bc. Zdeňka Moučková
tel: 702 022 540, e-mail: mouckova.z@snncr-vysocina.cz


Tlumočnické služby

Tlumočnice českého znakového jazyka
Františka Nováková
tel. 702 022 537, e-mail: novakova.f@snncr-vysocina.cz

Bc. Zdeňka Moučková
Jiřina Kocmanová 

Pavel Jindra
terénní pracovník zajišťující servis a montáž
tel. 734 330 525

PŘEHLED ČINNOSTÍ (ve všech poradnách v Kraji Vysočina)

Tlumočnické služby
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci, které vedou k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Základní sociální poradenství
- zde jsou poskytovány sluchově postiženým osobám potřebné relevantní informace přispívající k řešení jejich sociální situace prostřednictvím nabídky sociálních služeb a možností jejich výběru, tj. informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci

Doplňkové služby
- půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel
- poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům
- distribuce příslušenství ke sluchadlům
- drobná údržba sluchadel (čištění olivek, výměna hadiček,…)


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Jihlavský spolek neslyšících, p.s.

Adresa: Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava
IČ: 750 91 917
Bankovní účet: 
Tel./fax: 
E-mail: 

Předsedkyně
Bc. Martina Havlíčková 

Revizorka účtu

Jana Kolářová