Konference "Jak můžeme být více slyšet"

Zveme Vás na konferenci "Jak můžeme být více slyšet", která je určena pro všechny základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, krajské organizace SNN v ČR, pobočné spolky SNN v ČR, oblastní spolky SNN v ČR a obecně prospěšné společnosti spojené se SNN v ČR.
 

Konference se uskuteční v pondělí 24.6. 2019 od 10:00 hod v prostorách Evropského domu v Praze (Jungmannova 24, 110 00 Praha 1).

Více informací v sekci Aktuality u projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící (http://www.snncr.cz/Pozvanka-na-konferenci-Jak-muzeme-byt-vice-slyset.html)
Vytisknout