O nás

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s. je spolek, který je veden ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 166. 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s. používá zkratku SNN v ČR, z.s. 

SNN v ČR sdružuje ve svých 63 pobočných spolcích cca 4 500 členů. 

Historie
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR vznikl dne 8. května 1990 jako neziskové občanské sdružení, registrované pod Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VSP/1-134/90-R. 

Působnost: celorepubliková  

Poslání, cíl a zaměření činnosti SNN v ČR, z.s. 
Posláním Svazu je ochrana a obhajoba práv, potřeb a zájmů neslyšících, nedoslýchavých osob a ostatních osob se sluchovým postižením. Dále jen osob se sluchovým postižením.

Svaz sdružuje své členy s cílem všestranně podporovat a hájit jejich specifické potřeby a zájmy.

Svaz se podílí na realizaci programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických služeb pro sluchově postižené občany.

Svaz organizuje a provádí vzdělávací, kulturní, společenské a jiné aktivity, sloužící potřebám a zájmům osob se sluchovým postižením.

Je zřizovatelem pobočných spolků Svazu. Tuto funkci vykonává jejich registrací a zápisem do veřejného rejstříku.

Svaz je poskytovatelem i uživatelem sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006, Sb. O Sociálních službách v platném znění a souvisejících právních předpisů. Tato jeho činnost je zaměřena především na osoby se sluchovým postižením a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na rozsah a druh jejich sluchového postižení. Podrobnější rozpracování konkrétní činnosti Svazu je předmětem interních předpisů a dokumentů Svazu. Jednotlivé pobočné spolky jako samostatné subjekty práv a povinností rozhodují sami o tom, zda-li budou rovněž poskytovateli a uživateli sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006, Sb. O sociálních službách v platném znění a souvisejících právních předpisů.

Pro informace o své činnosti vydává Svaz periodické tiskoviny a odborné publikace.

Při své činnosti může Svaz i každý jeho pobočný spolek spolupracovat a postupovat v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími subjekty působícími v ČR i mimo ČR. Svaz i jeho pobočné spolky mohou za tímto účelem uzavírat s příslušnými právními subjekty rovněž smlouvy o součinnosti.

Svaz plní a realizuje těmito stanovami vytyčené cíle a úkoly především na celorepublikové úrovni. Jednotlivé pobočné spolky tak činí na regionální úrovni, rozsah je určen registrací. V tomto smyslu je Svaz zastřešujícím subjektem činnosti jednotlivých organizačních jednotek, na kterých spočívá prioritní odpovědnost za úspěšnou realizaci cílů a úkolů Svazem vytyčených. Není-li v těchto stanovách vysloveně stanoveno jinak, Svaz ani jeho vrcholné orgány nejsou v odpovědnostním vztahu vůči jednotlivým pobočným spolkům.

Svaz a jeho pobočné spolky:
a) Zajišťují především:  programy sociálních a volno časových aktivit, sociálně právní a technické poradenství (základní i odborné), tlumočnické služby, aktivizační služby a služby sociální rehabilitace, zahraniční styky související s předmětem jejich činnosti, zpracování a uplatňování projektů na vypsaná dotační řízení k programům pro osoby se sluchovým postižením.

b) Spolupůsobí při zajišťování: vzdělávání včetně rekvalifikací osob se sluchovým postižením a těch, kteří o osoby se sluchovým postižením pečují, pracovních příležitostí a podmínek pro pracovní a společenskou rehabilitaci osob se sluchovým postižením, rehabilitační péče včetně distribuce protetických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a příslušenství, přípravy a tvorby právních předpisů týkajících se osob se sluchovým postižením.


PŘEHLED POBOČEK SNN k 21.2.2017

Jihočeský kraj

České Budějovice     Budějovický spolek neslyšících, p.s.
Písek     Základní organizace Písek, p.s.
Tábor     Základní organizace Tábor, p.s.
Tábor     Poradenské centrum Tábor, p.s.

Jihomoravský kraj

Brno    Brněnský spolek neslyšících, p.s.
Brno   Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s.
Brno - venkov Zastávka   Základní organizace Brno - venkov, p.s.
Veselí nad Moravou   Základní organizace Veselí nad Moravou, p.s.

Královéhradecký kraj

Hradec Králové     Hradecký spolek neslyšících, p.s.
Náchod   Základní organizace Náchod, p.s.
Trutnov   Oblastní organizace Trutnov, p.s.

Liberecký kraj

Česká Lípa   Spolek neslyšících Česká Lípa, p.s.
Jablonec nad Nisou   Organizace Jablonec nad Nisou (v řešení) 
Liberec  Základní  organizace nedoslýchavých Liberec (v řešení)

Moravskoslezský kraj

Bohumín   Spolek neslyšících Bohumín (v řešení)

Ostrava    Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s.
Ostrava   Ostravský spolek neslyšících, p.s.
Ostrava   Základní organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba, p.s.

Olomoucký kraj

Jeseník     Základní organizace Jeseník, p.s.
Prostějov   Poradenské centrum Prostějov, p.s.

Přerov   Základní organizace v Přerově v (řešení)
Šumperk   Krajská organizace Olomouckého  kraje, p.s.
Šumperk   Šumperský spolek neslyšících, p.s.
Šumperk   Základní organizace Šumperk, p.s.

Pardubický kraj

Ústí nad Orlicí   Poradna pro nedoslýchavé, p.s.

Plzeňský kraj

Domažlice   Poradenské centrum Domažlice, p.s.
Domažlice   Základní organizace Domažlice, p.s.

Klatovy  Šumavský spolek neslyšících Klatovy (v řešení)
Plzeň   Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
Rokycany   Základní organizace Rokycany, p.s. 

Kraj Praha

Praha 12   Pražský spolek neslyšících, p.s.
Praha 4   Základní organizace Pražský delfín, p.s. 
Praha 8   Celopražský spolek nedoslýchavých Praha, p.s.

Středočeský kraj

Beroun  Berounský spolek nedoslýchavých (bude)

Beroun     Krajská organizace Středočeského kraje, p.s. 
Beroun     Základní organizace Beroun, p.s.
Hořovice   Základní organizace Hořovice, p.s.
Kolín  Oblastní výbor Kolín, p.s. (v řešení)
Mladá Boleslav  Základní organizace neslyšících Mladá Boleslav, p.s.

Ústecký kraj

Děčín   Základní organizace Děčín, p.s.
Louny   Základní organizace neslyšících Louny, p.s.
Most  Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Most  Základní organizace nedoslýchavých Most, p.s.
Most  Základní organizace neslyšících Most, p.s.
Teplice    Základní organizace nedoslýchavých Teplice ( v řešení)
Teplice  Základní organizace neslyšících Teplice, p.s.
Ústí nad Labem  Základní organizace nedoslýchavých Ústí nad Labem (v řešení)
Ústí nad Labem  Základní organizace neslyšících Ústí nad Labem, p.s.

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod     Oblastní výbor Havlíčkův Brod, p.s.
Jihlava   Krajská organizace Vysočina, p.s.
Jihlava   Jihlavský spolek neslyšících, p.s.
Pelhřimov   Základní organizace Pelhřimov, p.s.
Třebíč   Základní organizace Třebíč, p.s.
Velké Meziříčí   Základní organizace Velké Meziříčí, p.s.
Žďár nad Sázavou  Základní organizace Žďár nad Sázavou, p.s.

Kraj Zlínský

Vsetín  Základní organizace Vsetín, p.s.
Zlín  Základní organizace nedoslýchavých Zlín, p.s.
Zlín  Zlínský spolek neslyšících, p.s.  

Obecně prospěšné společnosti

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (Ostrava)
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

Celkem máme 63 poboček:

5 obecně prospěšných společností
4 krajské organizace
5 poradenských center (CDS, PC, poradna)
18 poboček pro neslyšící
26 poboček pro nedoslýchavé
5 poboček smíšených

Sociální služby realizujeme v 5 poradenských centrech a v 5 obecně prospěšných činnostech a spolkové činnosti v pobočkách