Tlumočíme do znakového jazyka zasedání pražského zastupitelstva

 

Také neslyšící chtějí vědět, o čem se jedná na zastupitelstvu v Praze

Magistrát hlavního města Prahy každý měsíc, zpravidla první nebo druhý čtvrtek v měsíci, pořádá jednání zastupitelstva, kde se kromě veškerých záležitostí města Prahy řeší i interpelace občanů a zastupitelů.

Součástí naší společnosti jsou i lidé se sluchovým postižením, kteří se potřebují a chtějí zapojit do veřejného života, a hlavně mají nárok získat důležité informace z jednání ve svém mateřském znakovém jazyce.

Jak se povedlo situaci vyřešit?

Centru pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. se podařilo navázat spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a začít společnými silami zajišťovat tlumočení částí jednotlivých zasedání na MHMP. Konkrétně je tlumočeno jednání o programu a interpelace občanů a zastupitelů. Tlumočení bohužel zatím není možné vidět "naživo" při jednáních, můžete se na něj však podívat na webových stránkách města spolu s veřejným záznamem zasedání.

Záznamy jsou zveřejňovány s krátkým zpožděním, nejpozději do dvou týdnů (podle délky tlumočeného jednání).             

35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.3.2018

Videa mohou otevřít ti, kteří mají určené nástroje nainstalované ve svém počítači. Jsou to:

  • Windows 7 Professional 64bit, SP1
  • Microsoft Silverlight
  • Pale Moon, v. 27.6.0, 32bit
  • Internet Explorer 11, v. 11.0.9600.18762

V internetovém prohlížeči FireFox, Chrome a Safari videa bohužel nefungují.