Značka spolehlivosti pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČRDostali jsme status Spolehlivé veřejně prospěšné organizace, tj. Značku spolehlivosti!

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR prošel hodnocením spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, které provedl Jan Horký z Asociace veřejně prospěšných organizací, a mohl si tak zažádat o tzv. Značku spolehlivosti, kterou dostal. Jsme rádi, že z pohledu odborného posouzení jsme organizací, která dobře pracuje a má potenciál se dále rozvíjet.

Co je Značka spolehlivosti?

Značka spolehlivosti je zkrácený název, celý název značky zní Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Veškeré informace týkající se značky, včetně metodik, podle kterých probíhá hodnocení, jsou veřejné a najdete je na webových stránkách www.znackaspolehlivosti.cz

Značka není pro všechny neziskovky, ale pro ty, které nespoléhají výhradně na veřejné dotace a umí získat i další příjmy, např. z fundraisingu, tedy pracují s dárci, nebo příjmy z jiných činností.

Získání značky není podmíněno členstvím v asociaci. Značku spolehlivosti může získat nezisková organizace, která splní vstupní kritéria – má sídlo na území ČR, existuje min. 2 roky, audituje, minimálně 10 % z celkových výnosů má ze soukromých zdrojů (od dárců) atd. Pokud neziskovka vše splňuje, můžeme uzavřít smlouvu o hodnocení. Poté probíhá hloubkové hodnocení, které se týká
5 oblastí: poslání, cílů a hodnot; správy, řízení a vnitřní kontroly; fundraisingu a vztahů s veřejností; finančního řízení a hospodaření; transparentnosti vůči veřejnosti. Hodnocení provádí odborní hodnotitelé, o udělení nebo neudělení značky pak na základě jejich zprávy rozhoduje nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti.

Značka spolehlivosti je udělována na 3 roky 

A nezisková organizace, která ji získá, za tu dobu zaplatí celkem 30 000 Kč. Vstupní hodnocení stojí 18 000 Kč, další kontroly probíhají vždy po roce, jejich cena je už jen 6 000 Kč.

Získat Značku spolehlivosti stojí úsilí, ale vyplatí se! Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, jehož ústředí v Praze – Karlíně již prošlo hodnocením a nejvíce oceňuje zpětnou vazbu od hodnotitelů, která odkryla nějaká slabá místa a ukázala cesty, jak dále posilovat stabilitu organizace.

Značka spolehlivosti