kurz Dluhové poradenství v sociálních službách

Dne 29.8. 2019 proběhl v prostorách SNN v ČR, z.s. - Centrum denních služeb pro sluchově postižené, p.s. akreditovaný vzdělávací kurz Dluhové poradenství v sociálních službách.
kurz Dluhové poradenství v soicálních službách dne 29.8. 2019
Děkujeme Centru denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s. za poskytnutí prostor a vynikajícího občerstvení, tlumočnicím, lektorce a všem účastníkům.

Více informací o kurzu a více fotografií naleznete zde: http://snncr.cz/Dluhove-poradenstvi-v-socialnich-sluzbach.html
Vytisknout