Dvoudenní metodické setkání v Praze

Zveme Vás tímto na dvoudenní metodické setkání pořádané ve dnech 6. - 7.11. 2019 v Praze (Friends Coffe House - https://mapy.cz/s/hunodojeco).

Metodické setkání bude rozděleno na 4 bloky (oba dny 9 - 12 a 13 - 16 hod) podle jednotlivých druhů zapojených sociálních služeb. 

Více informací naleznete v sekci Pozvánky na akce v projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící (http://snncr.cz/Pozvanka-na-dvoudenni-metodicke-setkani-6-7-11-2019.html) a zapojené pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti je obdrží emailem společně s přihláškou (formou Survio dotazníku). Přihlašování na setkání již bylo UKONČENO, přihlášeným děkujeme a budeme se těšit :)
Vytisknout