Petr Herian: NEWTON Media vedu jako skautský oddíl

ddNedoslýchavý děda. To byl první člověk v životě Petra Heriana, který měl sluchový handicap. „Byly ale chvíle, kdy mi přišlo, že slyšel velmi dobře. Většinou to, co jsme jako děti nechtěly, aby slyšel,“ směje se při vzpomínce na dědu jednapadesátiletý Petr Herian.

Po absolvování strojní fakulty na ČVUT a rok a půl trvající civilní službě nastoupil v roce 1994 do nově vznikající finanční společnosti Newton FMG na pozici IT specialisty. A po roce z finančního Newtonu odešel a spoluzaložil monitorovací společnost NEWTON Information Technology, dnes známou jako NEWTON Media.

„Byli jsme klasická garážová společnost bez investora. S mým kamarádem Martinem jsme pracovali dva roky zadarmo a podařilo se nám rozjet unikátní projekt plně digitálního monitoringu tisku, který byl díky naší patentované technologii jedním z prvních na světě,“ vzpomíná na své začátky Petr Herian.

Je tomu již čtrnáct let, co poté založil další velmi úspěšnou společnost – NEWTON Technologies, která ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci vyvíjí a prodává systémy na přepis řeči do textu. Zajímavostí je, že se od počátku fungování specializuje na slovanské jazyky.

Cesta zhýčkaného dítěte

Rodina, skautská výchova a salesiánská formace. Toto všechno v dětství a dospívání mělo vliv na Petrovo formování a životní směřování.

„Díky tomu jsem se v době totality učil jednat s lidmi, pracovat s mládeží a vést tým,“ vypráví Petr, který si už jako kluk oblíbil také životopisné knihy – například tu o Albertu Schweitzerovi nebo film Cesta zhýčkaného dítěte.

Zaujalo mě v nich třeba to, jak je v byznyse důležité umět správně pozdravit. První podnikatelské rady mi pak předával můj děda, když jsem byl ještě na základní škole. Tenkrát jsem netušil, jak moc pravdy v nich je.“

Další Petrovou zajímavou zkušeností byla civilní služba v Emauzském klášteře, kde byl jeho otec správcem.

Vhozen do vody

„Řídil rekonstrukci historického objektu a musel vyjít s velmi nízkým rozpočtem. Jeho základem úspěchu byly dobré vztahy se zaměstnanci a dodavateli. Jak dobře to funguje, jsem si vyzkoušel na vlastní kůži, když jednoho dne tátu nečekaně odvezli do nemocnice bez možnosti komunikace a já jsem na čtrnáct dní musel nastoupit a převzít řízení celé stavby. Pamatuji si, kolik lidí mi tehdy ochotně a nezištně pomáhalo,“ vzpomíná na chvíle, kdy byl pomyslně vhozen do vody. A musel začít plavat…

Výrazným milníkem pro něj byla i spolupráce s profesorem Janem Sokolem při jeho kandidatuře na prezidenta. „Považuji to za opravdové štěstí. Setkání s ním byla vždy velmi inspirativní.“

A velkým vzorem je pro něj také Vojtěch Sedláček, mezinárodně oceněný manažer, který více než 25 let zaměstnává lidi s různým handicapem.

Cesta plná chyb a omylů. Tak mnohdy podnikatelé mluví o svých začátcích. Petr Herian to však měl trošku jinak. Hned od samého začátku podnikání měl štěstí na tým kolegů. A v prvních letech jejich obrat dokonce rostl o 15 milionů ročně.

tt

Firmu neprodal. A naopak ji odkoupil

„Tehdy se říkalo, že vedu firmu jako skautský oddíl,“ směje se Petr. „Ale já si vlastně pořád myslím, že to není špatný způsob. Když jsme jako firma dostatečně vyrostli, začali se o nás zajímat investoři a já dostal velmi lukrativní nabídku na odkoupení firmy. Přemýšlel jsem tehdy, co budu s těmi penězi dělat, že bych je asi měl investovat. Ale kam? Někam, kde to znám? No, a to je přece NEWTON Media, tak jsem se po roce vyjednávání rozhodl firmu neprodat a odkoupit zbývající podíl od druhého společníka.“

Po úspěchu v Čechách a prvních zkušenostech na Slovensku a Polsku se Petr rozhodl pro další expanzi. Půjčil si peníze od banky. Na Slovensku, v Polsku a na Balkáně postupně koupil 16 menších společností. Další společnost pak založil v Londýně.

Z malé české firmy se tak stala mezinárodní korporace. To však s sebou přinášelo problémy. „Na tak rychlou expanzi jsme nebyli personálně připraveni. Přijali jsme proto korporátní manažery, kteří uměli skvěle mluvit. Hlavně o sobě a svých úspěších… Ve firmě začaly bobtnat procesy, jednání se přepnula z češtiny do angličtiny, masivně jsme investovali a po letech expandování jsem zjistil, že většina akvizičních projektů zkrachovala.  A tak jsem před třemi lety zatáhl za záchranou brzdu, začali jsme znovu vymýšlet moderní produkty a služby. Obměnili jsme týmy a z korporace se vrátili do vyzkoušeného modelu řízení ve stylu ‚skautského oddílu‘.“

Osudné INSPO

V jaké své životní fázi se Petr dostal do komunity sluchově handicapovaných? Psal se rok 2009. „Po dohodě s panem Winterem jsme vystoupili na konferenci INSPO s naší aplikaci NEWTON Dictate na rozpoznávání řeči pro češtinu. Tehdy jsem poprvé slyšel mluvit Kráťu o tom, jak by se mu líbilo chodit se zařízením, do kterého ostatní budou mluvit a on si bude jejich řeč číst na displeji,“ vzpomíná Petr.

Aplikaci NEWTON Dictate tehdy poskytl zájemcům z komunity osob se sluchovým handicapem. „Žádný velký úspěch to však nebyl,“ přiznává. „Průběžně jsme proto produkt vylepšovali. A v roce 2019 jsme se vrhli na vývoj systému nové generace rozpoznávání řeči s názvem Beey.“

Aplikaci Beey se Petr Herian chystal představit na konferenci INSPO v březnu 2020. Přestože covid-19 zhatil konferenci, pro Newton Media naopak odstartoval novou éru. Vznikla TV Beey.

Petr Herian dokázal skvěle odhalit díru na trhu. A rozpoznat potřeby nedoslýchavých a neslyšících občanů, kteří v době rouškové, jež přišla ze dne na den, postrádali informace.

oo

Titulkování tiskových konferencí vlády

„TV Beey přišla přesně v době, kdy jsme měli hotovou první prototypovou verzi titulkování.

Realizace nápadu vznikla během jednoho víkendu a díky inovátorům Ewě a Ondřejovi jsme dne 15. března 2020 publikovali první zpravodajská videa s titulky na TV Beey. S Věrou Strnadovou, Jaroslavem Wintrem, Martinem Novákem a Kráťou jsme se pak opakovaně radili, jak technologii nejlépe využít pro osoby se sluchovým postižením.“

Titulky se tak objevovaly nejčastěji na tiskových konferencích vlády. „Postupně jsme přidávali hlavní zpravodajské pořady komerčních televizí, protože jediná Česká televize své pořady titulkovala.

Velký zájem byl i o titulky k rozhovorům na DVTV. Snažili jsme se přesvědčit státní instituce a velká města o nutnosti titulkovat jejich videoobsah.“

S jakým úspěchem se projekt setkal u státní správy a samosprávy? Petr přiznává, že odezva byla mizivá. „Nicméně mě moc těší, že se nám s panem Winterem a dalšími povedlo zvýšit povědomí o potřebě titulkovat videa a dnes je díky tomu situace o poznání lepší, byť jsem si vědom toho, že je před námi ještě mnoho práce.“

mm

Rozpoznávání řeči

Petr se dlouhodobě zaměřuje na co nejefektivnější systém na rozpoznávání řeči a tvorby skrytých titulků. Záměrem aplikace Beey bylo přinést řešení, které si bude moct dovolit každý, a to s ohledem na finanční i technické možnosti.

„Dle mého názoru by titulky prostě měly být samozřejmostí u všech důležitých videoobsahů. V současnosti jsem proto nejvíc pyšný na to, že se pomocí naší technologie titulkují rozhovory na DVTV, všechna videa na Televizi Seznam a v dalších médiích. A chtěli bychom v této titulkovací kampani pokračovat,“ říká Petr.

Pandemie vzala i dala

Pandemie znamenala pro Petra zpomalení obchodních jednání ohledně nasazení technologií především do státních institucí. Na druhou stranu ale přenesla část komunikace do online prostředí, čímž se zvýšil zájem o vývoj a nasazení technologií na přepis řeči do textu.

Tím to ale nekončí. Do budoucna má Petr velké plány. „V současnosti implementujeme do Beey možnost automatického překladu do cizího jazyka, což výrazně rozšíří možnost zpřístupnění cizojazyčného video/audio obsahu nejen lidem se sluchovým handicapem. Nově umí Beey jednoduše načasovat cizojazyčné titulky k originálnímu videu. Třeba minulý týden jsme připravovali různojazyčné titulky pro mezinárodní online konferenci a zvládli jsme i turečtinu. Pro osoby se sluchovým omezením zase máme v hlavě prototyp na online editaci automatického přepisu živého vysílání s minimálním zpožděním, tedy takové titulkování v reálném čase,“ přibližuje Petr.

Jablko nepadlo daleko od stromu

kkkk

V Petrových šlépějích jde i Michaela Zíková, jeho nejstarší dcera, která na jaře dokončila diplomovou práci na téma Hlasové technologie jako kompenzační pomůcka pro neslyšící. „Mám radost i z toho, že nejmladší dcera studuje třetím rokem znakový jazyk na Univerzitě Karlově. Prostřední dcera vystudovala odbornou mediální školu a synové se zase snaží zlepšovat v programování,“ popisuje Petr, který do volby školy ani jednomu dítěti nezasahoval. A jejich výběr naopak plně respektoval.

První klient? Česká národní banka

A kdo byl prvním klientem Beey? Stala se jím Česká národní banka, která si nechává přepisovat zápisy jednání bankovní rady, které jsou ze zákona sedm let tajné. A již druhým rokem pak Beey pomáhá doslovně přepisovat soudní jednání.

Beey ale překračuje i hranice. Využívá se také na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, Chorvatsku a v přípravě je i pilotní projekt v Rakousku.

kk

„Vedle velkých klientů jsme zpřístupnili Beey i jednotlivcům, tedy studentům, novinářům a dalším zájemcům, kteří si mohou za přijatelnou cenu zakoupit potřebný počet hodin automatického přepisu na stránkách editor.beey.io. Beey je webová aplikace, není nutné nic stahovat a použití je velice intuitivní a jednoduché. Vše je možné si nejprve zdarma vyzkoušet. A za každou prodanou hodinu přepisu připravíme a zeditujeme zdarma deset minut pro TV Beey,“ usmívá se Petr. Osvícený muž, o kterém jistě do budoucna ještě hodně uslyšíme.

Text: VERONIKA CÉZOVÁ

Foto: archiv Petra Heriana

Vytisknout