Pozvání na multidisciplinární setkání dne 11.11. 2021

Jste poskytovatel sociálních služeb a nebo působíte ve státní správě či veřejném sektoru, působíte v Praze a zaměřujete se na pomoc osobám s kombinovaným postižením nebo se s nimi v rámci své práce potkáváte? 

Pokud ano, tak přijměte, prosím, naše pozvání na multidisciplinární setkání zaměřené právě na osoby s kombinovaným postižením (konkrétně na kombinaci sluchového a dalšího druhu postižení).
Setkání se uskuteční prezenčně dne 11.11. 2021 od 9 do 12 hodin v Praze (přesné místo bude doplněno).

Cílem setkání je navázání a prohloubení vzájemné spolupráce, sdílení znalostí i zkušeností a společné hledání řešení případných problémů. 

Kapacita setkání je omezena a proto s přihlášením neváhejte! :)
Přihlašování je nepozději do 21.10. 2021 na email: capova@snncr.cz

Setkání se uskuteční v rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015356), který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Meziobor_11_11_2021
Vytisknout