Pozvánka na online mezioborová setkání v Ústeckém kraji

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na tři mezioborová setkání, která proběhnou v říjnu 2020 v Ústeckém kraji a to ve dnech 14.10.; 20.10. a 21.10. 2020. 
Všechna setkání trvají 3 hodiny a z důvodu zhoršené epidemiologické situace proběhnou v online formě (odkaz pro připojení obdrží přihlášení účastníci emailem).

Dne 14.10. od 13 hodin proběhne mezioborové setkání pro poskytovatele sociálních služeb a zástupce veřejné správy z oblasti Mostecka.
Zájemci, prosíme, přihlašujte se do 10.10. na email: jakubova@snncr.cz
Do přihlášky též pište, zda potřebujete zajistit tlumočníka či simultánní přepis.
KA5_Most

Dne 20.10. od 11 hodin proběhne mezioborové setkání pro poskytovatele sociálních služeb a zástupce veřejné správy z oblasti Teplicka.
Zájemci, prosíme, přihlašujte se do 15.10. na email: jakubova@snncr.cz
Do přihlášky též pište, zda potřebujete zajistit tlumočníka či simultánní přepis.
KA5_Teplice

Dne 21.10. od 13 hodin proběhne mezioborové setkání pro poskytovatele sociálních služeb a zástupce veřejné správy z oblasti Ústí nad Labem.
Zájemci, prosíme, přihlašujte se do 15.10. na email: jakubova@snncr.cz
Do přihlášky též pište, zda potřebujete zajistit tlumočníka či simultánní přepis. 
KA5_Ústí

Cílem všech tří mezioborových setkání je podpořit spolupráci mezi jednotlivými subjekty působícími v daném území ve prospěch osob se sluchovým postižením.
 Budeme rádi, pokud si na setkání připravíte krátké představení Vaší organizace.

Tato mezioborová setkání proběhnou v rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, ve spolupráci se SNN v ČR, z.s. - Krajskou organizací Ústeckého kraje, p.s.
Vytisknout