Setkání ředitelů poskytujících sociální služby

Dne 8.6. 2021 od 13:30 hodin se uskutečnilo online setkání ředitelů a vedoucích organizací poskytujících sociální služby pro osoby se sluchovým postižením a jsou buď pobočným spolkem SNN v ČR,z.s a nebo obecně prospěšnou společností se SNN v ČR, z.s. spojenou. 

Setkání se účastnilo celkem 7 ředitelů a to napříč celou Českou republikou (ze Zlínského, Královéhradeckého, Olomouckého, Jihomoravského, Moravskoslezského, Plzeňského i Středočeského kraje).
Řešila se témata jako např.
  • průkazy ZTP a ZTP/P u osob s kochleárním implantátem
  • povinná dokumentace u pobočných spolků
  • výše přiznávaných příspěvků na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním postižením
  • vyplácení příspěvku na signalizaci dětského pláče
  • umístění indukčních smyček ve veřejných institucích po celé ČR
  • vyřizování nových průkazů ZTP a ZTP/P  a novelizace zákona č. 329/2019 Sb.
  • parkování na místech vyhrazených pro osoby těžce zdravotně postižené
  • komunikační bariérovost sociálních služeb 
  • kazuistika slyšícího dítěte neslyšících rodičů
Další podobné setkání ředitelů budou plánována na začátek podzimu 2021. Přesný termín bude zveřejněn později.
Plánována jsou i setkání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Všem účastníkům velice děkujieme za velice aktivní a přínosnou diskusi. Též děkujeme za simultánní přepis.
Vytisknout