Záívěrečná konference projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze