Aktivity pobočných spolků nedoslýchavých v 12/2023