Aktivity pobočných spolků nedoslýchavých v dubnu 2023