Druhá upoutávka na časopis Bez hranic komunikace

V prvním čísle časopisu Bez hranic komunikace se také můžete těšit na ohlédnutí za rokem 2023 v podání různých pobočných spolků a nebo obecně prospěšných společností spojených se SNN v ČR, z.s.

Zde přinášíme upoutávku na jedno takové ohlédnutí a to konkrétně na činnost Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.


(překlad videa v ČZJ)
„… účastnili jsme se akce Colours of Ostrava…“
„… Galavečer neslyšících…“ 
„… kurz odezírání pro veřejnost…“

A co dalšího v CSNN Ostrava v roce 2023 dělali? To a mnoho dalšího se dozvíte v časopisu... :)
Rozhodně je na co se těšít.. :)
Vytisknout