Hradec Králové

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Hradecký spolek neslyšících, p.s. 

Adresa: Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové 

IČ: 612 22 526
Bankovní účet: 1080340359/0800
Tel./fax: 495 533 138, mobil: 773 592 326, 773 595 327
E-mail: info@hsnhk.cz
Www: www.hsnhk.cz

Předseda
Bc. Josef Herz
tel.: 776 516 788, e-mail: herz@hsnhk.cz

Předsedkyně kontrolní komise
Mgr. Žaneta Petraturová 
tel.:  ????, e-mail: ????
Vytisknout