Jihlava

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Vysočina, p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina, p.s. je poskytovatelem pouze Odborného sociálního poradenství  – pobočka Jihlava a terénní formou po celém kraji Vysočina

Ostatní sociální služby (tlumočnické, sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením) jsou poskytovány od 1. 1. 2016 Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Adresa: Úprkova 43406, 586 01 Jihlava
IČ: 709 5
5 751
Bankovní účet: 177048851/0300
Tel: 
702 022 535
E-mail: snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz

Ředitelka
Jiřina Kocmanová
tel: 702 022 535, kocmanova.j@snncr-vysocina.cz

Předseda kontrolní komise
Ilona Turková

Tlumočnické služby

Tlumočnice českého znakového jazyka
Františka Nováková
tel. 702 022 537, e-mail: novakova.f@snncr-vysocina.cz

Bc. Zdeňka Moučková
Jiřina Kocmanová 

Pavel Jindra
terénní pracovník zajišťující servis a montáž
tel. 734 330 525

PŘEHLED ČINNOSTÍ

Základní sociální poradenství
- zde jsou poskytovány sluchově postiženým osobám potřebné relevantní informace příspívající k řešení jejich sociální situace prostřednictvím nabídky sociálních služeb a možností jejich výběru, tj. informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci

Odborné sociální poradenství
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb
- sociálně terapeutické činnosti - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - vyplňování žádostí a formulářů, pomoc při vyřizování osobních dokladů a ZTP, pomoc při jednání s úřady a institucemi

Doplňkové služby
- půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel
- poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlůmSvaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Jihlavský spolek neslyšících, p.s.

Adresa: Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava
IČ: 750 91 917
Bankovní účet: 1022045909/6100
Tel./fax: 721 021 804 (pouze SMS)
E-mail: sprla.dusan@centrum.cz

Předseda
Dušan Šprla
Tel: 721 021 804 (pouze SMS)
E-mail: sprla.dusan@centrum.cz

Revizorka účtu
Hana Černá


Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Adresa: Úprkova 6, 586 01 Jihlava
IČ: 02285266
Bankovní účet: 3500019756/7940
Tel: 732 817 118
E-mail: cnn@cnn-vysocina.cz


TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Sociální pracovníci:
Mgr. Renata Kudrnová
Tel/SMS: 601 065 633, e-mail: renata.kudrnova@cnn-vysocina.cz

Bc. Ivana Kohoutová
Tel/ SMS: 732 817 118, e-mail: ivana.kohoutova@cnn-vysocina.cz   

Terénní Tlumočnické služby
Poskytovatelé:
Jiřina Kocmanová
Tel/ SMS: 702 022 535, e-mail: kocmanova.j@snncr-vysocina.cz 

Františka Nováková
Tel/ SMS: 702 022 537, e-mail: fany.tlumocnice@seznam.cz

Michaela Marková
Tel/SMS: 725 912 653, e-mail: misa.talpova@gmail.com

Pavlína Zemanová
Tel/SMS: 725 407 261, e-mail: pavlina.zemanova@cnn-vysocina.cz

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Sociální pracovník:
Bc. Lucie Stránská
Tel/SMS: 607 007 558, e-mail: lucie.stranska@cnn-vysocina.cz

Poskytovatelé:
Bc. Radka Cejpková, DiS.
Tel/SMS: 606 132 602, e-mail: cepi.r@seznam.cz

Michaela Marková
Tel/SMS: 725 912 653, e-mail: misa.talpova@gmail.com

Pavel Jindra
Tel/SMS: 734 330  525, e-mail: paveljindra@post.cz

Jiřina Kocmanová
Tel/ SMS: 702 022 535, e-mail: kocmanova.j@snncr-vysocina.cz 


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Sociální pracovník:
Bc. Lucie Stránská
Tel/SMS: 607 007 558, e-mail: lucie.stranska@cnn-vysocina.cz

Poskytovatelé:
Eva Kantůrková
Tel/ SMS: 702 022 539,e-mail:kanturci@centrum.cz

Jiřina Kocmanová
Tel/ SMS: 702 022 535, e-mail: kocmanova.j@snncr-vysocina.cz ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Sociální pracovníci:
Mgr. Renata Kudrnová 
Tel/SMS: 601 065 633, e-mail: renata.kudrnova@cnn-vysocina.cz

Bc. Ivana Kohoutová 
Tel/ SMS: 732 817 118, e-mail: ivana.kohoutova@cnn-vysocina.cz   

Poskytovatel - tlumočník:
Jiřina Kocmanová 
Tel/ SMS: 702 022 535, e-mail: kocmanova.j@snncr-vysocina.cz 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
-  Půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel
-  Poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům


Vytisknout