Metodické setkání v Evropském domě

Dne 11. února 2020 se v Evropském domě uskutečnilo metodické a diskusní setkání v rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící.

Setkání bylo určeno výhradně poskytovatelům sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením z řad pobočných spolků a obecně prospěšných společností spojených se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Děkujeme tímto Evropskému domu za poskytnutí prostor, tlumočnicím (Bc. Monice Boháčkové a Bc. Barboře Fodorové), přepisovatelům z Transkriptu (Martinu Čížkovi, Lukášovi Hosnedlovi a Tomášovi Seidlovi), cateringu od Café Therapy a všem účastníkům. 
Vytisknout