Ochranná známka Jsem jedno ucho

video ve ZJ:
https://www.facebook.com/SNNvCR/videos/1106243000527523

Jsme si vědomi, že si paní Veronika Širc  podala dne 1.11.2022 přihlášku kombinované ochranné známky "obrázek ucho" a dne 2.2.2023 přihlášku slovní ochranné známky  „JJU“ . Známky byly následně registrovány. A to v době, kdy ještě byla zaměstnankyní SNN v ČR, z.s. Tyto kroky, k přihlášení ochranné známky, podnikla Veronika Širc bez vědomí SNN.
Nicméně musíme konstatovat, že ze strany SNN nedochází k porušování práv k uvedeným ochranným známkám, jelikož SNN náleží dřívější právo k nezapsanému slovnímu označení „JJU a nezapsanému kombinovanému označení "obrázku ucha".
Práva k těmto označením náleží SNN od roku 2018, kdy SNN pod těmito označeními začalo vydávat časopis „JJU“ a provozovat další svazové aktivity. Díky dlouhodobému vydávání časopisu pod označením „JJU“ a dalším aktivitám SNN, při kterých byla používána obě označení, došlo u široké odborné i laické veřejnosti ke ztotožnění  těchto dvou označení právě s aktivitami SNN. 

Odborná i laická veřejnost si tedy vždy spojí obě označení právě s aktivitami SNN. Na SNN se tedy nevztahují práva k uvedeným ochranným známkám paní Veroniky Širc, a ta, jako vlastník ochranných známek, musí strpět jejich užívání SNN.
 Je pravdou, že paní Veronika Širc dlouhodobě spolupracovala na tvorbě časopisu a tvořila jeho obsah, za což ji děkujeme a vážíme si toho, ale tato činnost byla vykonávána pro SNN, který je vydavatelem časopisu a který pořádá aktivity pod těmito označeními.

Vytisknout