Pelhřimov

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Základní organizace Pelhřimov, p.s.

Adresa: Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov
IČ: 751 00 363
Bankovní účet: 238433973/0600

Předsedkyně
Dana Bírová
tel: 776 777 413, e-mail: dana.birova@seznam.cz

Předsedkyně kontrolní komise
Štěpánka Plášilová

Další kontaktní osoba
Františka Nováková
Tel: 702 022 537, e-mail: 
fany.tlumocnice@seznam.cz

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Adresa: Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov
IČ: 02285266
Bankovní účet: 6091508359/0800
Tel: 732 817 118
E-mail: cnn@cnn-vysocina.cz
 

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Poskytovatelé
:

Františka Nováková
Tel/ SMS: 702 022 537, e-mail:  fany.tlumocnice@seznam.cz

Hana Vaňásková 
Tel/ SMS: 721 275 691, e-mail:  hany.barakova@seznam.cz

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel
Poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům

 Vytisknout