Poděkování a vyjádření podpory pro Naďu z Ministerstva spravedlnosti

Poděkování a vyjádření podpory soudní tlumočnici Nadě Hynkové Dingové
Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. je profesionální tlumočnice českého znakového jazyka, klíčová pracovnice Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde působila mimo jiné jako hlavní vyučující tlumočnického modulu. Je předsedkyní Expertní komise pro otázky tlumočení neslyšícím v rámci střechové organizace neslyšících a nedoslýchavých ASNEP, z.s. a byla dlouholetou předsedkyní České komory tlumočníků znakového jazyka. V oblasti soudního tlumočení se aktivně zasazuje o zohledňování potřeb neslyšících a nedoslýchavých a působí jako členka Pracovní skupiny pro tlumočnickou a překladatelskou činnost Ministerstva spravedlnosti.

Dr. Dingová jako členka pracovní skupiny neúnavně vysvětlovala specifika tlumočení znakového jazyka a konstruktivně navrhovala změny zlepšující podmínky této skupiny tlumočníků. Činila tak i přes zdravotní obtíže, o nichž se nijak nešířila. V zásadě do posledních sil. Ministerstvo si této spolupráce a nasazení váží, proto si tímto dr. Dingové dovoluje vyjádřit podporu a solidaritu při její léčbě a přejeme jí i celé rodině hodně sil.

Sdílíme radost, že se ve sbírce, která na podporu Nadiny léčby vznikla, vybrala cílová částka tak rychle.

Sbírka v zásadě kopíruje Nadino nastavení, tj. pomáhat všem okolo a nechat si pomoct, jen když už na to sama nestačí, a jen v nezbytné míře. Je totiž zaměřena pouze na nastávající léčbu. Naďa a celá její rodina se však s nemocí a jejími důsledky potýká dlouhodobě. Na její léčbu již vynaložili nemalé finanční prostředky a další prostředky „spotřebuje“ i její běžný chod. Rodina je přitom odkázána pouze na jeden příjem.

Ministerstvo spravedlnosti má jako ústřední orgán státní správy nástroje komunikace s určitým dosahem. Rádi jej využíváme k tomu, abychom rozšířili povědomí o sbírce Společně za Nadinu léčbu: Každý dar je krok k uzdravení / Together for Nadine's treatment: Every donation is a step towards healing | Donio a třeba tím pomohli k získání dalších finančních prostředků pro Naďu a její rodinu. Pokud můžete, pomozte. Nadiny činy jsou zárukou toho, že si pomoc zaslouží.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

Zde je odkaz přímo na článek na webových stránkách Justice.cz 

Vytisknout