Pozvání na setkání ředitelů a setkání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v říjnu 2021

Vážené dámy,
Vážení pánové,

rádi bychom vás tímto pozvali na:
  • Setkání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, které se uskuteční dne 6.10. 2021 od 13:30 do 16:30 hodin online.

  • Setkání ředitelů/vedoucích organizací poskytující sociální služby, které se uskuteční dne 26.10. 2021 od 9 do 12 hodin online.
Obsahem obou setkání bude sdílení vašich zkušeností z praxe (dobrých a třeba i těch horších), společné hledání řešení případných problematických oblastí a diskuse. Nejedná se tedy o odbornou přednášku, ale o prostor pro účastníky - bude se mluvit a diskutovat o tom, o čem budou chtít oni
Cílem setkání je prohlubování spolupráce a vzájemná výpomoc či podpora.

Pozvání platí pro pobočné spolky SNN v ČR, z.s. a obecně prospěšné společnosti, které SNN v ČR, z.s. zakládal nebo spoluzakládal.

Prosíme ty, kteří mají zájem o účast na některém ze setkání, aby se do 31.8. 2021 přihlásili na email capova@snncr.cz a napsali též, zda budou potřebovat zajistit přepis nebo tlumočení.

Setkání se uskuteční na platformě ZOOM, pokud jste ho ještě nepoužívali, tak je možné si jej stáhnout v českém jazyce (Návod ZOOM) a nebo v čzj:V průběhu setkání bude pořízena fotografie, která může být použita na webových stránkách SNN či jiných informačních materiálech (např. výroční zpráva nebo facebook).
Vytisknout