Pozvánka na besedu v Ostravě: KYBERKRIMINALITA – PODVODY SPÁCHANÉ NA INTERNETU (Ostrava)

Dovolujeme si vám zaslat plakát k akci Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. konanou 24.4.2024 od 15:30 – 16:30 hod. v Knihovně města Ostravy – AMERICAN CENTER .

Jedná se o besedu Policie ČR na téma KYBERKRIMINALITA – PODVODY SPÁCHANÉ NA INTERNETU. 

Beseda bude určena jak pro osoby se sluchovým postižením, tak pro širší veřejnost. Akce je pořádaná formou osvěty za přítomnosti TV.  Celá akce bude tlumočená a zajištěn bude i simultánní přepis.

CSNN_beseda_2
Vytisknout