Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu (16.12. 2020)

Dovolujeme si organizace zapojené do projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící pozvat na závěrečnou konferenci pořádanou dne 16.12. 2020 od 9 hodin (do cca 17 hodin).

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhne konference pravděpodobně online.

Konference bude věnovaná dvěma tématům a to:
  • sociální práce s osobami se sluchovým postižením v nepříznivé sociální situaci
  • zhodnocení průběhu a dosažených výsledků projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící
Doufáme v aktivní zapojení vás všech (tlumočníků, pracovníků v sociálních službách, ředitelů i sociálních pracovníků), sdílení zkušeností a také při hodnocení projektu.
Žádáme zapojené organizace, aby si na téma zhodnocení projektu připravili prezentaci (cca 10 - 15 min), kterou zaslali do 30.11. 2020 na email: capova@snncr.cz (bude sloužit jako podklad pro přepisovatele a tlumočníky).


Přihlašování na konferenci probíhá do 13.11. 2020 přes email. Prosíme tedy abyste do tohoto data (13.11.) na email capova@snncr.cz napsali, kolik účastníků se za vaši organizaci k online konferenci připojí a zda potřebujete zajistit tlumočení nebo simultánní přepis.

Děkujeme a budeme se na vás všechny moc těšit.
zaverecna konference
Vytisknout