Informace o časopisu Bez hranic komunikace

Časopis Bez hranic komunikace vydává od dubna 2024 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. (SNN v ČR, z.s.) se sídlem Karlínské náměstí 12, Praha 8. 
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Čápová (capova@snncr.cz)

Jedná se o čtvrtletník, který vychází celkem 4x ročně v elektronické verzi (na webu SNN v ČR, z.s.) a v tištěné pobodě.

V elektronické verzi je časopis zdarma.
Cena jednoho čísla v tištěné podobě je 80 Kč (včetně DPH). Předplatné všech 4 čísel v tištěné podobě je možné za 300 Kč (včetně DPH). 

Tištěný časopis má přidělené ISSN 3029-5815.
Elektronický časopis má přidělené ISSN 3029-5823
Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů
Vytisknout