Simultánní přepis řeči na telefonních linkách institucí

Lidé se sluchovým handicapem mohou pro telefonické spojení s některými institucemi využít online službu simultánního přepisu řeči volaného, a to přímo z jejich webu. Tento přepis je doslovný a probíhá v reálném čase. Jde o plnohodnotnou telefonickou komunikaci, kdy na sebe obě strany hovoru bezprostředně reagují tak, jak je tomu při klasickém telefonickém hovoru slyšících osob. Přehled takto přístupných institucí je uveden pod tímto textem informujícím o nové službě. Tento přehled bude na webových stránkách SNN průběžně aktualizován.

 

Jak službu využít

Na webu příslušné instituce vyhledá klient odkaz na tuto službu, který bývá umístěn v sekci s kontakty, je viditelně označen piktogramem přeškrtnutého ucha a opatřen textovým popiskem s názvem služby. Po jeho rozkliknutí napíše klient do editačního pole své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“. Systém mu okamžitě volá zpět. Když klient hovor vyzvedne, je ve spojení s pracovníkem příslušné instituce a s přepisovatelem. Přepisovatel sdělí volanému, že volá osoba, které bude zajišťovat přepis řeči. Následně napíše volajícímu do okna pro přepis na webu, že může začít mluvit. Dále již probíhá standardní telefonický hovor – volající klient mluví a současně sleduje na webu přepis řeči druhé strany hovoru. Tato služba je efektivní a bezbariérovou komunikační podporou pro osoby s postižením či poruchou sluchu, které ovládají češtinu na srovnatelné úrovni se slyšícími, proto preferují pro komunikaci psanou formu českého jazyka (převážně lidé nedoslýchaví, ohluchlí, nositelé kochleárního implantátu či senioři s věkem získanými poruchami sluchu, příp. cizinci, jimž psaný text při telefonování podstatně usnadňuje porozumění řeči druhé strany hovoru). Simultánní přepis řeči zajišťují převážně nevidomí pracovníci společnosti TextCom dosahující rychlosti psaní na klávesnici přes 500 úhozů za minutu.

 

Přehled institucí, které je možné kontaktovat telefonicky s využitím online služby simultánního přepisu řeči volaného z jejich webu

 

ČSOB
https://www.csob.cz/portal/on-line-prepis-klientske-linky

T-Mobile
https://www.t-mobile.cz/infolinka-pro-neslysici

innogy
https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-linka-pro-neslysici/

Košík.cz
https://www.kosik.cz/spolecnost/kontakt/infolinka-s-prepisem-pro-neslysici-a-seniory

Krajský úřad Středočeského kraje
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/infolinka-pro-neslysici

Úřad MČ Praha 2
http://praha2.cz/Infolinka-pro-obcany-s-postizenim-sluchu.html

Úřad MČ Praha 12
http://www.praha12.cz/infolinka-s-prepisem-pro-neslysici/d-61485

Úřad MČ Praha 20
https://www.pocernice.cz/simultanni-prepis-mluvene-reci-pro-klub-senioru-a-neslysicich/

 

Městský úřad Tábor
http://www.taborcz.eu/textovy-hovor-s-prepisem/d-62922

Národní rada osob se zdravotním postižením
Poradna Ostrava: http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=OSTRAVA
Poradna Brno: http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=BRNO
Poradna Pardubice: http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=PARDUBICE

Česká unie neslyšících (CZSP)
https://www.cun.cz/socialni-sluzby/simultanni-prepis/infolinka-czsp/

Vytisknout