Akreditované kurzy, které proběhly v rámci projektu

V rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící již proběhlo všech 12 plánovaných akreditovaných kurzů.

Jednalo se o tyto kurzy:
 • Dluhové poradenství v sociálních službách (29.8. 2019 v Brně)
 • Hranice v práci s klientem sociální služby (12.9. 2019)
 • Základy sociálního systému (14.10. 2019 v Praze)
 • Základy sociálního systému (25.11. 2019 v Brně)
 • Syndrom vyhoření a základy relaxace (12.12. 2019)
 • Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované (21.5. 2020 v Praze)
 • Sebezkušenostní kurz (pro tlumočníky) - dne 9.6. 2020
 • Sebezkušenostní kurz (pro tlumočníky) - dne 17.6. 2020
 • Dluhové poradenství v sociálních službách (23.6. 2020 v Praze)
 • Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení - současné i plánované (14.9. 2020 v Brně)
 • Úvod do individuálního plánování (13.10. 2020)
 • slovní zásoba pro tlumočníky znakového jazyka v oblasti zdravotnictví (rozděleno mezi 25. a 27.11. 2020)

Děkujeme všem účastníkům, lektorům, tlumočníkům, přepisovatelům a všem, kteří se na zajištění kurzů podíleli.
Doufáme, že pro účastníky byly kurzy podnětné a získané zkušenosti se jim budou hodit při výkonu jejich práce.
Vytisknout