KONFERENCE PŘÍSTUPNOST 2023


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR ve spolupráci se společností Deaf Friendly vás zve na konferenci týkající se otázek přístupnosti pro osoby se sluchovým postižením.


Osoby se sluchovým postižením mají právo na bezbariérový přístup k informacím. Toto právo však není často naplňováno, jedním z velkých problémů, které toto naplňování provází, je heterogennost (různost) potřeb cílové skupiny, ale i nedostupnost požadovaných služeb a jejich těžko kontrolovatelná kvalita. 


Proto bychom rádi uspořádali odborný panel, v rámci kterého nejdříve v první části pojmenujeme problémy a započneme diskusi v rámci odborné veřejnosti komunity osob se sluchovým postižením. Ve druhé části společně vytvoříme závěry - pojmenujeme opatření a řešení, vedoucí k naplnění práv osob se sluchovým postižením. V poslední části proběhne tisková konference, na které budou závěry prezentovány především pozvaným politikům. 


Mezi oslovenými subjekty, kteří by se měli konference účastnit, budou všichni, kteří se přístupností osob se sluchovým postižením zabývají, dále se bude moci přihlásit kdokoliv, kdo bude mít o toho téma zájem společně diskutovat. Naším cílem nebude nikoho vyčleňovat, naopak otevřít debatu v rámci všech, kteří se jí chtějí účastnit a vytvořit závěry, které budou v souladu s přáním a potřeba komunity osob se sluchovým postižením.Termín konání: pondělí 18. září 2023

Místo konání: Centrum architektury a městského plánování (CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2

Program konference: bude postupně zveřejněn


Kontaktní osoba: 

Mgr. Šárka Prokopiusová, prezidentka SNN ČR

prokopiusova@snncr.cz

Vytisknout