Metodické setkání v Evropském domě

Dne 11. února 2020 se v Evropském domě uskutečnilo metodické a diskusní setkání v rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící.
Setkání bylo určeno výhradně poskytovatelům sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením z řad pobočných spolků a obecně prospěšných společností spojených se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Účastníci setkání pod vedením Mgr. et ing. Štěpánky Syrovátkové a Mgr. Michaely Havlíčkové dopoledne diskutovali nad tématem příslušenství ke kompenzačním pomůckám pro nedoslýchavé klienty sociálních služeb.
Odpoledné poté proběhlo diskusní setkání ředitelů, vedoucích a sociálních pracovníků v rámci kterého měli účastníci možnost dozvědět se nové informace, sdílet zkušenosti z praxe, navazovat užší spolupráci. Ředitelé se na setkání dohodli, že by se rádi podobně potkávali častěji a další setkání bude hostit ředitelka Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. (Bc. Ivana Kohoutová).
11_2_2020(2)
Děkujeme tímto Evropskému domu za poskytnutí prostor, tlumočnicím (Bc. Monice Boháčkové a Bc. Barboře Fodorové), přepisovatelům z Transkriptu (Martinu Čížkovi, Lukášovi Hosnedlovi a Tomášovi Seidlovi), cateringu od Café Therapy a všem účastníkům. 

11_2_2020(4)
Zápis ze setkání obdrží všichni účastníci emailem v nejbližší době. Případní zájemci o zápis z této akce z řad pobočných spolků a obecně prospěšných společností spojených se SNN v ČR, z.s., kteří se setkání neúčastnili, nechť se obrátí na Mgr. Helenu Čápovou (capova@snncr.cz).
Vytisknout