Mezioborové setkání dne 24.9. 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na mezioborové setkání v rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící, které proběhne dne 24.9. 2020 ve Spolkovém domě Střelnice (Žižkova 249, Tábor) od 10 do 13 hodin.

Cílem setkání je podpořit spolupráci mezi různými druhy sociálních služeb a veřejné správy působících v Táboře a jeho okolí. 
Ze setkání vznikne popis spolupráce při řešení nepříznivé sociální situace osob se sluchovým postižením v rámci tohoto území (tedy v rámci Tábora a jeho okolí) a též pár případových studií o spolupráci různých subjektů ve prospěch osob se sluchovým postižením.

Kapacita setkání je omezena, proto se prosím k účasti přihlašujte DO 20.9. 2020 na email: jakubova@snncr.cz
Pokud budete na setkání chtít prezentovat organizaci, kterou zastupujete (např. sociální službu, veřejnou správu či jiný subjekt) tak do 18.9. 2020 zašlete svou prezentaci. Maximální délka prezentace je omezena na 5 - 7 minut.

Tabor_24_9_2020
Vytisknout