Nabídka akreditovaných kurzů v projektu

aktualizace 27.11. 2020 - nabídka kurzů již není aktuální. V rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící již proběhlo všech 12 plánovaných akreditovaných kurzů. 


Pro organizace zapojené do projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící nabízíme tyto akreditované kurzy:
  • 14. 9. 2020 - druhý termín kurzu Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované v Brně. (dřívější název kurzu: Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované)  

  • 13.10. 2020 - Individuální plánování konaný v Praze (Karlínské náměstí 12, Praha 8) Přihlašování do 31.8. 2020, zatím není zajištěno tlumočení ani přepis (zatím o něj nikdo nepožádal) - https://akris.mpsv.cz/AkreditaceVzdelavacihoProgramu/Details?id=2589


Kapacita všech kurzů je omezena a to 12 osob (pokud není určeno jinak). V případě malého zájmu účastníků se kurzy neuskuteční.
V případě zájmu více osob za jednu zapojenou organizaci (více než 2) bude upřednostněna účast osob z více organizací a pouze v případě nenaplněné kapacity bude kurz doplněn z ostatních zájemců.
Tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluveného slova bude v případě potřeby zajištěn. Zájemce o tlumočení či přepis prosím, aby již při přihlašování napsali, že jej vyžadují. Pokud nikdo o přepis mluveného slova či tlumočení neprojeví zájem, tak nebudou tyto služby zajištěny.

UPOZORNĚNÍ- pro eliminaci narušení průběhu všech kurzů a maximalizaci odnesených poznatků, jsou certifikáty o absolvování rozdávany osobně a až po skončení kurzu a nikoliv v jeho průběhu (toto pravidlo platí pro všechny kurzy a akce pořádané v rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící)

Přihlášky a náměty na témata akreditovaných kurzů posílejte emailem na: capova@snncr.cz.
Do přihlášky, prosím, pište jména účastníků (titul, jméno, příjmení, datum a místo narození), jejich pracovní pozici a také potřebu tlumočení nebo přepisu.


Vytisknout