Pokračování projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící - návrh organizacím

Vzhledem k momentální nelehké situaci kvůli probíhající epidemii koronaviru a nemožnosti v této chvíli pokračovat v prezenční formě projektu se obracím na zapojené organizace s návrhem pokračování online. 

Vzhledem k tomu, že na březen a duben mělo spoustu z vás (zapojených organizací) naplánované aktivity z projektu (např. konzultace či mezioborová setkání) a měly probíhat akreditované kurzy a tyto akce musely být zrušeny, tak se snažíme hledat způsoby, jak alespoň v omezené míře v některých z těchto aktivit pokračovat. 
Domnívám se, že by bylo možné využít čas strávený prací z domova i ke vzdělávání a také zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Většinu z vedoucích a ředitelů zapojených organizací jsem již o tomto návrhu informovala včera emailem. 


Uvědomuji si, že pořádání konzultací (a ostatních akcí) přes internet není úplně ideální a vyžaduje to např. technické vybavení, velkou dávku trpělivosti, poctivou účast a spoustu dalších podstatných věcí, ale je to možnost, jak zužitkovat čas, kdy není možné poskytovat sociální služby. 
Obracím se tedy na všechny zapojené organizace s otázkou, zda by byly ochotné se vybraných části projektu (např. konzultace s Odbornými konzultanty nad tématem standardů kvality a navazujících metodik, akreditované semináře, metodická setkání nebo mezioborová setkání) účastnit online - přes Skype, Whatsapp a jiné online možnosti. 

S podobou otázkou jsem též oslovila Odborné konzultanty a lektory již domluvených kurzů a čekám na jejich odpověď. 

Samozřejmě pochopím, pokud se do toho někomu nebude chtít, ale zkuste se nad tím, prosím, zamyslet a dejte mi co nejdříve vědět. 
Za případné rady a nápady, jak situaci řešit lépe (či jinak) budeme všichni rádi.

Přeji všem hodně zdraví, fungující roušky a ať se daří (klientům i nám) vyhýbat se nákaze.
H. Čápová
Vytisknout