Průběh projektu v období od 1.1. 2020 do 30.6. 2020

Na období od 1.1. do 30.6. 2020 bylo naplánováno velké množství různých aktivit - konzultace v rámci druhé klíčové aktivity, akreditované vzdělávací kurzy i další setkání v rámci projektu. 
Některé z těchto aktivit se uskutečnily (např. 28.1.  mezioborové setkání ve Zlíně či některé konzultace) bohužel během března byly aktivity projektu postupně rušeny z důvodu epidemiologické situace v celé České republice (a celém světě).

V březnu, dubnu a části května tedy aktivity neprobíhaly vůbec nebo pouze velice omezeně. Poté v druhé půlce května již některé skupinové aktivity již mohly začít probíhat  a tak byl skutečněn např. akreditovaný kurz Aktuality v sociální oblasti - současné i plánované, který měl velice pozitivní ohlasy. Dále probíhaly konzultace a byly plánovány aktivity na červen a léto.

V červnu poté proběhlo již několik akreditovaných kurzů a to: Sebezkušenostní kurz pro tlumočníky (dokonce 2x) a Dluhové poradenství v sociálních službých. 


Začátkem července byla též podána na žádost o prodloužení projektu, které bylo vyhověno. Projekt Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící bude tedy prodloužen do 31.12. 2020.
O tomto prodloužení byli informováni všechny zapojené organizace i relevantní subjekty.
Vytisknout