Setkání k databázi

Dne 14.1. 2020 proběhlo v sídle SNN v ČR, z.s. další jednání s firmou, která bude v rámci projektu zpracovávat databázi pro evidenci a vykazování sociální práce pro zapojené organizace (klíčová aktivita č. 4).
Setkání trvalo cca 2 hodiny a byli na něj pozváni zástupci zapojených organizací. Nakonec dorazili například ze Spolku neslyšícíh Plzeň, p.s., Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. nebo  Poradenského centra Domažlice, p.s.

Na setkání se probíraly například konkrétní potřeby jednotlivých organizací, nutné minimum identifikačních údajů od klientů či zaměstnanců nebo základní činnosti sociálních služeb (dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

Další setkání je naplánováno na polovinu února 2020, kdy by již měla být hotová i zkušební verze programu. 
V případě zájmu o více informací o databázi či zájmu o účast na únorovém setkání se, prosím, obraťte na Mgr. Helenu Čápovou (capova@snncr.cz)
Vytisknout