Ukončení realizace projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící

Ke dni 31.12. 2020 byla ukončena realizace projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící. 

Projekt probíhal od 1.10. 2018 do 31.12. 2020 a proběhlo všech 5 klíčových aktivit. Realizace projektu v roce 2020 byla ovlivněna epidemiologickou situací v celé ČR a také ve světě a proto byly ovlivněny i jednotlivé probíhající klíčové aktivity.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem zapojeným organizacím a jejich zaměstnancům za ochotu se do projektu zapojit a úžasný posun, kterého dosáhli. Odborným konzultantům za ochotu se do projektu zapojit a přínos, který organizacím přinesli a pomohli jim dosáhnout posunu v jejich práci a smýšlení o ní. Lektorům akreditovaných kurzů za podnětné kurzy i za předané znalosti a zkušenosti. Tlumočníkům a simultánním přepisovatelům za zpřístupnění aktivit projektu i osobám se sluchovým postižením.
Dále všem ostatním, kteří se na realizaci projektu podíleli. Bez vás by projekt neproběhl v této formě a kvalitě.

Případné připomínky či náměty k projektu budou vítány na emailu: capova@snncr.cz


Na tento projekt navazuje další podobný, který je však zaměřen na sociální služby pro osoby se sluchovým postižením v hlavním městě Praze a jsou do něj zapojeny dvě organizace a jejich 4 sociální služby. Více o tomto navazujícím projektu zde: https://snncr.cz/ZKVALITNUJEME-SOCIALNI-SLUZBY-PRO-NESLYSICI-V-PRAZE
Vytisknout