Závěrečná konference projektu

Dne 16.12. 2020 proběhla závěrečná konference projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhla konference online.

Konference se účastnili zapojené organizace (sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách), odborní konzultanti a také zástupci SNN v ČR, z.s.  Tématem konference byla nepříznivá sociální situace osob se sluchovým postižením.
V závěru konference došlo též na zhodnocení celého projektu. Děkujeme všem za pozitivní ohlasy a celkovou zpětnou vazbu.


Konference byla simultánně přepisována a tlumočena.


Děkujeme všem za účastníkům (z řad organizací i odborných konzultantů) za aktivní sdílení zkušeností. Dále děkujeme tlumočnicím a přepisovatelům. Také děkujeme za zprostředkování a správu online prostředí.

Vytisknout