kurz Syndrom vyhoření a základy relaxace

Dne 12.12. 2019 v Karlíně (Karlínské náměstí 12, Praha 8) probíhal kurz Syndrom vyhoření a základy relaxace, který pořádala organizace Sovia (lektorkou byla MgA. Hana Regnerová).

Kurz byl určen pro organizace zapojené do projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící a byl financován z tohoto projektu.
Na kurzu byli přítomni i přepisovatelé mluvené řeči, kterým tímto velice děkujeme.
Syndrom vyhoření


Syndrom vyhoření
Děkujeme lektorce, přepisovatelům i účastníkům. Doufáme, že byl kurz pro účastníky zajímavý a přínosný.
Vytisknout